ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวธเนตรรอบสอง เหตุถูกควบคุมตัวมิชอบ

วันนี้ (16 ธ.ค. 2558) ‘จ่านิว’ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ เดินทางไปศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวธเนตร อนันตวงษ์ เนื่องจากการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 ศาลนัดฟังคำสั่งวันที่ 17 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น. ถือเป็นการยื่นคำร้องครั้งที่สอง หลังวานนี้ศาลยกคำร้องครั้งแรก

เวลาประมาณ 13.00 น. สิรวิชญ์พร้อมด้วยทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ขอให้ปล่อยตัวนายธเนตร อนันตวงษ์ ผู้ถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 90 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลังวันที่ 15 ธ.ค. 2558 ศาลยกคำร้องขอให้ไต่สวน กรณีควบคุมตัวนายธเนตร อนันตวงษ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 90 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คดี ษ. 98/2558 เนื่องจากเห็นว่าคดีไม่มีมูล

  • เนื้อหาคำร้องโดยสรุป ดังนี้

นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ ผู้ร้อง มายื่นคำร้องอีกครั้งในวันนี้  เนื่องจากมีเหตุใหม่ซึ่งศาลสามารถรับคำร้องของผู้ร้องเพื่อพิจารณาไต่สวนต่อไปได้  กล่าวคือ  ภายหลังจากที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวนายธเนตร อนันตวงษ์ เนื่องจากการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2558 แล้ว ปรากฏว่า ในคืนดังกล่าว พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทรจินดา ผบก.สส.บช.นน. และ พ.อ.นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับการควบคุมตัวนายธเนตรว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2558 เจ้าหน้าที่ทหารนำโดย พ.อ.นพสิทธิ์ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมหมายจับศาลทหารกรุงเทพ เลขที่ 64/2558 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2558 ไปยังโรงพยาบาลสิรินธร เจ้าหน้าที่ได้พบนายธเนตรที่โรงพยาบาล คาดว่าจะหลบหนีหมายจับ จึงได้ทำการควบคุมตัวไว้ทันที และยืนยันว่าเป็นการควบคุมตัวโดยถูกต้องตามหมายจับของศาล รายละเอียดปรากฏตามข่าวบนเว็บไซต์เดลินิวส์ และมติชนออนไลน์

ดังนั้น  การจับกุมตัวนายธเนตร อนันตวงษ์  ดังกล่าวนี้จึงเป็นการจับกุมตามหมายจับ โดยใช้อำนาจตามกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ร้องขอเรียนต่อศาลว่า การควบคุมตัวนายธเนตร อนันตวงษ์ โดยเจ้าพนักงานดังกล่าวเป็นการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ

  1. เจ้าพนักงานผู้เข้าควบคุมตัวนายธเนตร อนันตวงษ์แล้ว ไม่ได้นำตัวนายธเนตร ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนของท้องที่ที่นายธเนตรถูกจับในทันที เป็นระยะเวลานานถึง 4 วัน  การควบคุมตัวนายธเนตร จึงถือเป็นการควบคุมตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 84 วรรคแรก
  2. เจ้าพนักงานผู้ทำการจับกุมตัวนายธเนตร อนันตวงษ์ ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ ไม่ได้แสดงหมายจับต่อนายธเนตร รวมทั้งไม่ได้แจ้งด้วยว่านายธเนตรมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ซึ่งถ้อยคำของนายธเนตรผู้ถูกจับนั้น อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสอง
  3. เจ้าพนักงานได้ควบคุมตัวนายธเนตร อนันตวงษ์ ไว้เกินกว่าที่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี และเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้กล่าวคือ นายธเนตรถูกจับกุมตัวที่โรงพยาบาลสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2558 เวลาประมาณ 12.00 น. จนถึงขณะนี้วันที่ 16 ธ.ค. 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. นายธเนตรยังอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าพนักงาน โดยยังไม่มีการขออำนาจศาลฝากขังนายธเนตรระหว่างสอบสวนตามกฎหมายแต่อย่างใดการควบคุมตัวดังกล่าวจึงเป็นการควบคุมตัวบุคคล ที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเกินกว่า 48 ชั่วโมง ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสาม และขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก และมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

    ทั้งนี้ ICCPR ข้อ 9 กำหนดว่าบุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา จะต้องถูกนำตัวโดยพลันไปยังศาล หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะใช้อำนาจทางตุลาการ ซึ่งกติกานี้ถูกรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 4 อีกด้วย

    นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฎว่ามีเหตุสุดวิสัยที่เจ้าพนักงานจะไม่สามารถป้องกันได้ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ที่จะทำให้เจ้าพนักงานสามารถควบคุมตัวนายธเนตร ไว้เกินกว่า 48 ชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

    หากเจ้าพนักงานมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมิอาจกล่าวล่วงได้ ที่จะควบคุมตัวนายธเนตรไว้ต่อ เพื่อทำการสอบสวน เจ้าพนักงานจะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลให้ออกหมายขังนายธเนตรไว้ ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด แต่เจ้าพนักงานก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น

ผู้ร้องในฐานะเพื่อนและบุคคลที่นายธเนตร อนันตวงษ์ไว้วางใจ ไม่มีหนทางที่จะติดตามตัวและช่วยเหลือให้นายธเนตรให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย พ้นจากการถูกควบคุมโดยมิชอบ จึงนำเรื่องมายื่นมาต่อศาลนี้ ในฐานะองค์กรผู้ใช้อำนาจอำนาจตุลาการ ที่จะช่วยผดุงความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

นอกจากนี้ สิรวิชญ์ยังได้ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเจ้าหน้าที่ทหาร พ.อ.นพสิทธิ์ สิทธิพงศ์โสภณ ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ผู้นำกำลังเข้าจับกุมตัวนายธเนตร และ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ผู้แถลงข่าวว่าควบคุมตัวนายธเนตรตามหมายจับ มาไต่สวน โดยนำตัวนายธเนตรมาปรากฏตัวที่ศาล และขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวนายธเนตรจากการควบคุมตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

ศาลรับคำร้องของสิรวิชญ์และนัดฟังคำสั่งวันที่ 17 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น.

ทั้งนี้ ธเนตร อนันตวงษ์ ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2558 แต่ภายหลังการควบคุมตัวก็ไม่มีผู้ใดพบเจอธเนตรอีกเลย กระทั่งสิรวิชญ์ เพื่อนของธเนตร ตัดสินใจยื่นขอคำร้องขอให้ศาลอาญาไต่สวนการควบคุมตัวนายธเนตร  อนันตวงษ์  ซึ่งเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2558 และศาลมีคำสั่งยกคำร้องวันที่ 15 ธ.ค. 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s