อนุสิทธิพลเมือง กสม. ถกปัญหาซ้อมทรมาน

จากที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน นำเสนอรายงานสถานการณ์ 100 วันหลังรัฐประหาร โดยมีประเด็นหลักคือปัญหาการซ้อมทรมาน และได้ส่งเรื่องไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้มีหนังสือตอบกลับว่าได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว และขอเชิญศูนย์ทนายความเพื่อมนุษยชน เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งมีเอกสารตามที่แนบ

HRT1jpg_Page1 HRT2jpg_Page1

By Thai Lawyers for Human Rights Posted in News Update

Human Rights Situation 100 Days after the Coup

Press Release

Human Rights Situation 100 Days after the Coup

By Thai Lawyers for Human Rights

DOWNLOAD: (ALL-EN) TLHR 100 days Human Rights Report

          Today (8 September 2014), the Thai Lawyers for Human Rights is submitting a report “human rights situation 100 days after the coup” to Damrongdhama Center, Ministry of Interior. The report accounts for recent changes concerning the human rights situation. The National Council for Peace and Order (NCPO) has stopped summoning individuals to report themselves via making televised announcements, and has instead resorted to calling the persons individually. Political demonstrations that used to take place every weekend are not more. Meanwhile, people continue to be subjected to arrests and legal actions.

In the past 100 days, the NCPO has summoned at least 571 individuals to report themselves and among them at least 266 have been prosecuted including 107 in Bangkok, 72 in the North, 45 in the Northeast and the rest in the East and West of Thailand. Among those facing the arrest or summonses, most of them, 396, are individuals involved with the Red Shirt movement, followed 142 of academics and activists and 89 peaceful protesters.

As for legal action, of at least 87 individuals facing legal action, 61 have been indicted with the military court and 26 the Court of Justice. They are being held accountable for failing to report themselves (10 cases), committing firearm offence (42 cases), peaceful demonstration (47 cases), offence against Article 112 (14 cases) and other (10 cases).[1]

Based on over 80 complaints the Thai Lawyers for Human Rights has received or given legal aid to, there are three major issues including the rights in justice process, the right to life and body and the right to freedom of expression which can be explained as follows;

Regarding the rights in justice process it was found that the invocation of Martial Law to hold a person in custody for seven days has led to an abuse of power. Of all the cases of detention, no disclosure of the detention facilities has been made during which time the persons were detained. And in most cases, the detainees were denied access to their families, lawyers and any persons outside. There were at least two persons who were subjected to detention longer than seven days. Regarding the right to bail, it was found that most of the alleged offenders facing weapon possession and Article 112 offences were denied bail whilst those facing charges related to their peaceful assemblies and failure to report themselves to the authority were almost all granted bail. Regarding the verdict, for all cases related to the demonstrations, the Court would convict the defendants to suspended jail term and a fine.

Regarding the right to life and body It was found that among those facing weapon possession charges, at least 14 of them have been subjected to torture including both physical and verbal abuse to force them to confess to the allegations that they had been involved with creating unrest in various demonstration sites or to implicate other persons. Most of those facing arrest or detention are Red Shirt members, particularly their security guards.

Regarding freedom of expression and Article 112 At least 14 cases have been prosecuted. Most of them are ongoing and existing cases that have recently been rushed through. The cases had been reported to the police prior to 22 May 2014 and all of them are involved with peaceful expression by individuals such as through composing poems, performing the play, etc. Almost all of them have been denied bail.

Major concerns 1. At least two cases have been transferred from the Court of Justice to the military court. Both are an offence against Article 112 and internet law. The authorities claim the commission of the offence continues to bear effect even now and therefore the cases can be tried in the military court. If the same rationale is used, there will be at least six more cases to be transferred to and tried in the military court whose independence and ability is being questioned 2. Torture, previously, the officials have kept denying that no such a case has happened. Without making any effort to investigate as per the allegations, they even pressed charges against those revealing incidence of torture.

Major trends It is likely that the National Council for Peace and Order (NCPO) will not cease using Martial Law and those facing weapon possession charges and Article 112 cases shall not be granted bail. The exercise of power invoking special laws will continue in order to stifle any political dissidence. Demonstrators will be purged and there will be an increase of the use of Article 112. It is likely that special power will be increasingly exercised invoking Article 44 of the Interim Constitution by the NCPO with no checks and balances.

Demands Given the existing situation, the NCPO should promptly initiate an investigation to uncover truth about the alleged human rights abuse and should lift any restriction of the right to freedom of expression. No person should be arrested and held in custody invoking Martial Law. No civilian defendants should be tried in the military court and Martial Law should be revoked countrywide.

[1]Sources:  http://www.ilaw.or.th/node/3210 and http://www.ilaw.or.th/node/3119

สถานการณ์ 100 วัน หลังรัฐประหาร

สถานการณ์ 100 วัน หลังรัฐประหาร

8 กันยายน 2557 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้เปิดเผยรายงานสถาการณ์สิทธิมนุษยชน 100 วันหลังรัฐประหาร ผู้สนใจสามารถ Download ได้  ตาม link ข้างล่างนี้

(ALL-TH) TLHR 100 days Human Rights Report

โดยรายงานมีประเด็นสำคัญคือ ปัญหาข้อร้องเรียนว่ามีการซ้อมทรมานแก่ผู้ถูกกักตัวตามกฎอัยการศึก ซึ่งปัจจุบัน มีมากถึง 14 ราย นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอดังต่อไปนี้

ข้อเสนอของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

 • เรื่องความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันการซ้อมทรมาน
 • เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัว โดยกำหนดและประกาศสถานที่ควบคุมตัวอย่างเป็นทางการ
 • จัดทำบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์เกี่ยวกับการจับกุม ควบคุม สอบสวน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 • ให้สิทธิในการเข้าถึงญาติ ทนายความ และพยาบาลตั้งแต่วันแรกของการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก
 • ให้มีการตรวจสอบสถานที่คุมขังโดยหน่วยงานที่เป็นกลางและอิสระ
 • จัดให้มีการสอบสวนตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานหรือการปฏิบัติอื่นๆที่โหดร้ายในทันที โดยองค์กรที่เป็นอิสระและเป็นกลางเมื่อได้รับการร้องเรียน หรือแม้จะไม่มีการร้องเรียนแต่มีน่าเชื่อได้ว่ามีการทรมานโดยรัฐ และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดต้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

เรื่องการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยกเลิกประกาศ คำสั่งที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงออก

 • ทบทวนการดำเนินคดีมาตรา 112 และรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิการได้รับการประกันตัว การสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และการกำหนดขอบเขตการใช้มาตรา 112

การส่งเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในประเทศในปัจจุบัน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอเรียกร้องให้

 1. ยุติการใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกโดยยกเลิกประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ
 2. ยกเลิกการกักตัว จับกุม ควบคุมตัวบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึก โดยให้ใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ
 3. ยกเลิกการจำกัด ควบคุม เสรีภาพในการแสดงออกทุกชนิด
 4. ยกเลิกการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร

 

Press Release: Intimidation against lawyers and human rights organizations

Press Release

Intimidation against lawyers and human rights organizations  

By Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)

For immediate release on 2 September 2014

The Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) in collaboration with Cross Cultural Foundation (CrCF) and Amnesty International Thailand was planning to organize a presentation of report on the situation of human rights “Access to Justice in Thailand: Currently Unavailable Human Rights Situation 100 Days after the Coup” today. But just yesterday, 1 September 2014, TLHR and other organizing organizations have been contacted and asked my Thailand’s military officials to cancel the event as they claimed the incumbent situation is still abnormal. We were told as well that if we persist to organize the event, we will face charges for violating the National Council for Peace and Order (NCPO) Announcement no. 7/2557 which prohibits any political assembly of five people upwards. TLHR wants to make our stand clear regarding the behaviour of the Thai authorities as follows;

 1. The presentation of report on the situation of human rights “Access to Justice in Thailand: Currently Unavailable Human Rights Situation 100 Days after the Coup” is an attempt to shed light on obstacles to access to justice in the aftermath of the coup in Thailand. It is not a political gathering. TLHR has been established to receive complaints and provide legal aid to detainees, and we are simply performing our duties as lawyers and human rights activists. Given that Martial Law has still been imposed and it provides draconian power to the officials, an effort to monitor the situation and disseminate information to society is therefore indispensable.
 2. The right to freedom of expression is a fundamental human right enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) to which Thailand is a state party and is obliged to observe. After all, NCPO has been telling the press that it respects human rights principles. Also, Section 4 of the 2014 Interim Constitution written by NCPO itself provides for protection of human dignity, rights, liberty and equality of all Thailand people in accordance with the Constitutional practice in the democratic regime of government with the King as Head of the State and any existing international obligations should therefore be respected as per the Constitution. Any attempt to prevent a public event to discuss about human rights from happening is a gross violation of such rights and liberties.
 3. Apart from being a direct intimidation to lawyers and rights activists, the attempt by the military authorities to “ask for cooperation” to cancel or postpone the event and the reiteration that if the organizers decide to press ahead with the event, they shall face prosecution for violating the NCPO Announcement which bans any political gathering, will also perpetuate the climate of fear in society and will lead to further infringement of human rights and the chance the affected families shall be accorded with justice and remedies. Such a consequence seems contradictory to the image the NCPO has tried to project by claiming that they have been performing their duties with due respect to human rights. It also highlights the grave human rights situation as of now.

The Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) condemns the intimidation by security  officials and as an advocate of legal and human rights, we shall persist to uphold our duties as a lawyer to protect the people’s rights and liberties. We shall make an effort to present the report on human rights situation to mark 100 days after the coup via other channels in order to ensure that voices of the people and their families whose human rights have been abused shall continue to be heard and that they shall be bestowed on with truth and justice as well as to uphold people’s rights and liberties in general. TLHR would also insist on proposing the following recommendations as mentioned on our current report on the situation of human rights that;

 1. Martial Law which is being imposed countrywide should be revoked.
 2. No persons shall be subjected to apprehension, arrest and detention invoking Martial Law.
 3. Any restriction to curb the right to freedom of expression and peaceful assembly should be lifted.
 4. No civilians should be tried in the military court.

With respect to the people’s rights and liberties

Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)

ทหาร ห้าม จัดงานเสวนา “ความยุติธรรมที่ปิดปรับปรุง”

2 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่ทหาร กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ได้ส่ง Fax ถึงศูนย์ทนายความฯ ห้ามมิให้จัดงานเสวนา “ความยุติธรรมที่ปิดปรับปรุง” รายละเอียดตามที่ปรากฎ

Calcel2 100 Days Cancel

By Thai Lawyers for Human Rights Posted in News Update