คำสั่งหรือประกาศของ คสช. แม้พระมหากษัตริย์มิได้ทรงตราฯ ย่อมมีสถานะเป็นกฎหมาย ศาลแขวงปทุมวันมีความเห็นคดีรำลึกรัฐประหารหน้าหอศิลป์ฯ

7 มิ.ย. 2559 ศาลทหารกรุงเทพนัดฟังความเห็นเกี่ยวกับเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลในคดีกิจกรรมรำลึก 1 ปีรัฐประหารที่หน้าหอศิลป์ฯ โดยศาลแขวงปทุมมีความเห็นพ้องกับศาลทหารกรุงเทพว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารกรุงเทพ ด้านนัชชชา กองอุดม จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประกาศ คสช. ที่ 37 และ 38/2557 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

เวลา 11.15 น. พ.อ.ศุภชัย อินทรารุณ, พ.อ.นิรันต์ กำศร, และ น.อ.สุรชัย สลามเต๊ะ องค์คณะตุลาการศาลทหารออกนั่งพิจารณาคดีที่ชาติชาย แกดำ และนัชชชา กองอุดม จำเลยที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ถูกฟ้องว่าขัดคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 จากการร่วมกิจกรรมรำลึก 1 ปี รัฐประหารหาร 22 พ.ค. 2557 ที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558  อ่านเพิ่มเติม

ข้อต่อสู้ที่ศาลไม่ได้วินิจฉัย เปิดสำนวนคดีชุมนุม ‘อภิชาต พงษ์สวัสดิ์’

11 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. ศาลแขวงปทุมวันนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่ จ.ส.อ.อภิชาต พงษ์สวัสดิ์ นักกิจกรรมและนักวิชาการด้านกฎหมาย เป็นจำเลยในความผิดฐานฝ่าฝืน พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา ม.90, 215 วรรคแรก, 216 และ 368 ฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง เมื่อเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเพื่อกระทำความผิดให้เลิกมั่วสุมแล้วไม่เลิก และทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจ ที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง เนื่องจากโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดี

เวลา 09.40 น. นายเสกสรร ชาญวิธะเสนา ผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษา โดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในคดีว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ซึ่งศาลเห็นว่าทหารมีอำนาจควบคุมตัวจำเลยตามกฎอัยการศึก 7 วัน ในส่วนพนักงานสอบสวน คำเบิกความของ ร.ต.ท.ชลิต มณีพราว พนักงานสอบสวน ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจสอบสวนของกองบังคับการปราบปราม และไม่ปรากฏกฎกระทรวงกำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองบังคับการปราบปรามในการนำสืบของโจทก์ อ่านเพิ่มเติม

พลเมืองโต้กลับยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาล ศาลทหารสั่งรอการพิจารณาไว้ชั่วคราว

8 ต.ค. 2558 เวลา 08.30 น. ศาลทหารกรุงเทพนัดสอบคำให้การในคดีที่นักกิจกรรมกลุ่มพลเมืองโต้กลับ ถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง  จากการจัดกิจกรรม ‘เลือกตั้งที่ (รัก) ลัก (คดีหมายเลขดำที่ 164 ก./2558 ศาลทหารกรุงเทพ) ทนายความจำเลยยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาล ศาลรับคำร้องและสั่งให้รอการพิจารณาไว้ชั่วคราว ด้านจำเลยยืนยันไม่ให้การจนกว่าจะมีความเห็นวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

เวลาประมาณ 10.45 น. องค์คณะตุลาการศาลทหารออกนั่งบัลลังค์พิจารณาคดี จำเลยมาศาลครบทุกคน พร้อมแต่งตั้งทนายความทั้งหมด 4 คน เพื่อต่อสู้คดี อ่านเพิ่มเติม