ศาลอาญายกคำร้องไต่สวนควบคุมตัวไม่ชอบของ 4 ผู้ต้องหาคดีแอดมินเพจ เหตุถูกควบคุมตัวตาม 3/58แล้วยังไม่ครบ 7วัน

ศาลยกคำร้องไต่สวนกรณีควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ที่ถูกควบคุมทั้ง 4 คนเมื่อวันที่ 27เม.ย.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าไม่ถือเป็นการจับกุมและควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะจับตอนกลางวันและคำสั่งหัวหน้า คสช.3/58 ยังมีผลบังคับใช้และยังถูกควบคุมตัวไม่ครบ 7 วัน อ่านเพิ่มเติม

ประมวลสถานการณ์ : กรณี 8 คน แอดมินเพจ คืนนี้ถูกคุมที่กองปราบฯ และศาลนัดฟังคำสั่งไต่สวนควบคุมตัวไม่ชอบพรุ่งนี้ 10 โมง

สถานการณ์ในวันนี้มีสองส่วน ส่วนแรก ญาติเดินทางไปศาลอาญา รัชดาฯเพื่อยื่นคำร้องไต่สวนควบคุมตัวไม่ชอบเพื่อขอให้ปล่อยตัว ศาลนัดฟังคำสั่งไต่สวนว่ามีมูลหรือไม่พรุ่งนี้ 10โมง ส่วนที่สอง ทั้ง 8 คนที่ถูกควบคุมตัวไปเช้าวานนี้ถูกนำตัวจากมทบ.11มาแจ้งข้อกล่าวหาที่กองปราบฯ ตอนบ่ายวันนี้ ทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาปลุกปั่นยุยงให้เกิดความวุ่นวายและพ...คอมฯ ส่วนหฤษฏ์และวรารัตน์ ผบ.บก.น.6 ยังแถลงว่ามีการกระทำหมิ่นสถาบันฯ ด้วย อ่านเพิ่มเติม

Rights groups released statement to end Arbitrary arrest and detention

Press Statement

Arbitrary arrest and detention must end

Since this morning (27 April 2016), military authorities have carried out the arrests of at least ten individuals in Bangkok and KhonKaen provinces. The raids have been conducted with the seizure of property without informing the arrestees of their charges and the reasons for the deprivation of their liberty. They were also not told where they would be taken to. It was later reported that the individuals have been taken to the 11th Military Circle. As a result of the arrest and detention of the individuals, in the afternoon of the same day, a group of activists and citizens have organized a symbolic action at the Victory Monument to demand the release of the individuals held in custody since morning. The protesters, more than 16 of them, were later nabbed by the officials and held in custody, too.

 

The undersigned human rights organizations feel gravely concerned about the exercise of power by the government officials including the arrest and detention of persons arbitrarily, without good reasons and in breach of the right to fair trial. The arrests have been made without producing court warrants, without informing the arrestees of the charges or the reasons of the arrests, and without informing them of the detention places. Such arbitrary exercise of power has been taking place time and again since after the coup. Even though in some cases, the military officials have exercised their powers invoking the laws, but such laws have been issued per the absolute power of the Head of the National Council for Peace and Order (NCPO). The laws are therefore not in compliance with the rule of law since they have been issued without proper reasons or at the discretion of some individuals or not in compliance with the principle of necessity and proportionality. The deprivation of liberty invoking such power is therefore a breach to human rights principle provided for in Section 4 of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557 (2014) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

อ่านเพิ่มเติม

สรุปคำร้องขอปล่อยตัวจากการคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของบุคคลทั้ง 4 ที่ถูกทหารคุมตัวไป มทบ. 11 วานนี้

เช้าวันนี้ญาติของผู้ถูกทหารควบคุมตัวทั้ง 4 คนเมื่อเช้าวานนี้พร้อมทนายความ เดินทางเข้ายื่นคำร้องขอปล่อยตัวจากการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลอาญารัชดา

28 เม.ย.2559 เวลา 11.00 น. ญาติของผู้ที่ถูกทหารควบคุมตัวไปจากบ้านพักเมื่อช่วงเช้าวานนี้ได้แก่ นพเก้า คงสุวรรณ ศุภชัย สายบุตร วรารัตน์ เหม็งประมูล(สงวนชื่อนามสกุลจริง) และหฤษฏ์ มหาทน เดินทางไปที่ศาลอาญาพร้อมทนายความของศูนย์ทนายความฯ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ปล่อยตัวทั้ง 4 คนเนื่องจากเห็นว่าเป็นการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 อ่านเพิ่มเติม

องค์กรสิทธิออกแถลงการณ์ให้ยุติการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยอำเภอใจ

 

สืบเนื่องจากช่วงเช้าวันนี้ (27 เมษายน 2559) มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าทำการจับกุมควบคุมตัวบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดขอนแก่นอย่างน้อย 10 ราย โดยมีการบุกค้นตรวจยึดทรัพย์สินไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสาเหตุของการควบคุมตัว และไม่แจ้งว่าจะนำตัวไปควบคุมไว้ ณ สถานที่ใด จนปรากฏข้อมูลในเวลาต่อมาว่ามีการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไว้ยังมณฑลทหารบกที่ 11 และสืบเนื่องจากเหตุการณ์การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว ในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้นได้มีนักกิจกรรมและประชาชนจำนวนหนึ่งทำการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัวไว้เมื่อช่วงเช้า แต่ต่อมากลุ่มบุคคลที่แสดงออกดังกล่าวก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและควบคุมตัวไปอีกกว่า 16 คน

องค์กรสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์นี้ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยอำเภอใจไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่เป็นไปตามหลักการพิจารณาที่เป็นธรรม (Fair trial) โดยเฉพาะการจับกุมโดยไม่มีหมายที่ออกโดยศาล ไม่แจ้งข้อกล่าวหาและเหตุผลในการจับกุม และไม่มีการแจ้งสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมตัว ซึ่งการใช้อำนาจโดยพลการในลักษณะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังการรัฐประหารแม้บางกรณีเจ้าหน้าที่ทหารจะอ้างอำนาจตามกฎหมาย แต่กฎหมายดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ออกโดยอำนาจของหัวหน้า คสช. ซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ (Rule of Law) เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกมาอย่างไร้เหตุผลหรือตามอำเภอใจ ไม่สอดคล้องกับหลักแห่งความจำเป็นและหลักสัดส่วน (necessity and proportionality) การควบคุมตัวบุคคลโดยอาศัยอำนาจในลักษณะดังกล่าวจึงขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนที่ถูกรับรองไว้ในมาตรา 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง

สิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคล และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง พ.ศ. 2509 ตลอดจนอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี พ.ศ. 2527 (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีซึ่งรัฐมีหน้าที่เคารพ คุ้มครองและส่งเสริมให้สิทธิตามพันธกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและไม่อาจจำกัดหรือละเมิดได้ไม่ว่าในสภาวะไม่ปกติหรือสภาวะฉุกเฉินใด

องค์กรสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์นี้ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเคารพต่อรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยปล่อยบุคคลที่ถูกควบคุมตัวทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข และต้องยุติการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลโดยอำเภอใจและยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 อันเป็นที่มาของการใช้อำนาจที่ขาดการตรวจสอบ และยกเว้นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งก่อให้เกิดความการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA)

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (CRC)

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (UCL)