ส่องหน่วยทหารและศาลทหารในโครงสร้างทหารบกใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา หากใครติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆ คงจะสังเกตเห็นว่ามีชื่อหน่วยแปลกๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้เกิดขึ้น เช่น ในจังหวัดเชียงราย จะพบว่ามีหน่วย “มณฑลทหารบกที่ 37” ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ จากที่ก่อนหน้านี้หน่วยในพื้นที่เชียงรายจะถูกเรียกว่า “จังหวัดทหารบกเชียงราย” หรือในพื้นที่อีสาน จะพบว่าจาก “จังหวัดทหารบกนครพนม” ได้กลายเป็น “มณฑลทหารบกที่ 210” ไปแล้ว เป็นต้น

หน่วยทหารในหลายพื้นที่ยังได้ทยอยเปลี่ยน “ป้ายชื่อ” เดิม เช่นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 21 ก.ย.58 เจ้าหน้าที่ทหารได้จัดพิธีบวงสรวง ขอขมาเจ้าที่และพระเจ้าสุริยพงษ์ เพื่อขออนุญาตรื้อถอนป้ายของหน่วยจังหวัดทหารบกน่านออก เพื่อติดตั้งป้ายใหม่เป็นมณฑลทหารบกที่ 38 อ่านเพิ่มเติม