ปิดทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ยื่นหนังสือถึงรมต.พลังงาน

protest_ petroleum1

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกลุ่มรอยื่นหนังสือและสะท้อนปัญหากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ลงพื้นที่สำรวจหลุมขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมดงมูล 5 (DM5) แต่ถูกเจ้าหน้าที่ปิดทางไม่ให้ยื่นหนังสือ อ่านเพิ่มเติม