นัดฟังคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีเพิกถอนคำสั่งไล่ “สมศักดิ์” ออกจากราชการ 11 เม.ย.นี้

ศาลปกครองกลางส่งหมายแจ้งแก่ผู้รับมอบอำนาจจากสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นัดฟังคำพิพากษาคดีเพื่อขอให้ถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยนัดฟังวันที่ 11 เมษายนนี้

 

จากกรณีที่นางสาวภาวิณี ชุมศรี ทนายความผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีแทนนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ฟ้องคดี โดยฟ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เพื่อขอเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ บ.408/2558

ศาลปกครองกลางส่งหมายแจ้งผู้รับมอบอำนาจจากนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลนัดฟังคำพิพากษาคดีดังกล่าว ในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลาที่ 10 : 00 น.ที่ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3  ศาลปกครองกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

คดีนี้ศาลปกครองกลางเคยนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวภาวิณีทนายความผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีแทนนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้แถลงด้วยวาจาสรุปประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดีต่อหน้าองค์คณะตุลาการ และตุลาการผู้แถลงคดีมีความเห็นว่า คำสั่งไล่นายสมศักดิ์ออกจากราชการเป็นคำสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมายและให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ซึ่งความเห็นดังกล่าวตามกฎหมายแล้วไม่ผูกพันต่อองค์คณะตุลาการศาลปกครองในคดีนี้

โดยตุลาการผู้แถลงคดีอ่านความเห็น โดยสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณาประเด็นแรก  คือ การกระทำของนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ผู้ฟ้องคดี  เป็นการกระทำที่ผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่  และประเด็นที่สอง คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 356/2558 คำสั่งที่ ศธ. 0592(3)1.9/6266 ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ตุลาการผู้แถลงคดีมีความเห็นให้เพิกถอนคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไล่ออกผู้ฟ้องคดีจากราชการ โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีมีเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิตและเสรีภาพ จนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ  เมื่อมีคำสั่งเรียกกลับมาสอน ผู้ฟ้องได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการทันที ไม่ได้ยื่นล่วงหน้าตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการลาออกจากตําแหน่งบริหารแต่ถือได้ว่ามีเหตุผลจำเป็นพิเศษแล้ว

นอกจากนี้ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มธ.ยัง ได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ ในความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดี เห็นว่าในทางปฏิบัติผู้ฟ้องคดีได้ลงไปเพิ่มพูนความรู้ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจงใจละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวเป็นเวลา 15 วัน โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ คำสั่งไล่ออกจากราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 356/2558 คำสั่งที่ ศธ. 0592(3)1.9/6266 จึงเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นควรให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

ทั้งนี้ น.ส.ภาวิณี ชุมศรี ทนายความผู้รับมอบอำนาจช่วงจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า แถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีอย่างยิ่ง แม้ว่าความเห็นดังกล่าวจะไม่ผูกพันองค์คณะเจ้าของสำนวนในการทำคำพิพากษาก็ตาม

scan

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศาลปกครองเลื่อนนัดฟังพิพากษาคดีสมศักดิ์ เจียมฯ ฟ้อง มธ.แบบไม่มีกำหนด

ตุลาการผู้แถลงคดีเห็นควรเพิกถอนคำสั่งไล่สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ออกจากราชการ

ความเป็นมาของคดีก่อนวันนัดนั่งพิจารณาครั้งแรกในวันที่ 1 มีนาคม 2559

เนื้อหาคำฟ้องสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ขอเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s