แถลงการณ์ต่อการบังคับให้สูญหาย นายสราวุธ บำรุงกิตติคุณ

    แถลงการณ์ต่อการบังคับให้สูญหายนายสราวุธ บำรุงกิตติคุณ

ตามที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับเรื่องร้องเรียนจากญาติของนายสราวุธ บำรุงกิตติคุณ ผู้ดูแลเพจ“เปิดประเด็น”  ซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอข้อมูลวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 30 นายได้ควบคุมตัวนายสราวุธไปจากที่พักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยในการควบคุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้แจ้งเหตุในการควบคุมตัว ไม่แจ้งสถานที่ควบคุมตัวและไม่ได้แสดงหมายจับ และญาติไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับนายสราวุธได้ในระหว่างการควบคุมตัว จนกระทั่งวันที่ 11 มีนาคม 2559 ..ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ทีมโฆษกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสารมวลชนว่าไม่ทราบถึงการควบคุมตัวนายสราวุธโดยเจ้าหน้าที่ทหารเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และไม่ทราบถึงสาเหตุในการควบคุมตัวดังกล่าว

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่า “การที่เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยได้อาศัยคำสั่งหัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2558 ควบคุมตัวบุคคลไม่เกิน 7 วัน  โดยไม่มีหมายจับ ไม่เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวอย่างแน่ชัด ญาติไม่สามารถติดต่อได้  ทำให้นายสราวุธขาดหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และเป็นการควบคุมตัวโดยอำเภอใจ อันเป็นการละเมิดพันธกรณีตามข้อ 9 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(ICCPR)  อีกทั้งการกระทำดังกล่าวยังเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตามมาด้วยการปกปิดสถานที่ควบคุมตัวและปฏิเสธจะทราบชะตากรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้บุคคลอยู่ภายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย  นายสราวุธจึงถือเป็นบุคคลที่ถูกบังคับสูญหายตั้งแต่วันที่ 9มีนาคม 2559 อันเป็นการละเมิดต่อพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: CED)ซึ่งตั้งแต่ประกาศใช้คำสั่งดังกล่าวไม่มีกรณีใดเลยที่เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่ทหารแจ้งสถานที่ควบคุมตัวอย่างเป็นทางการ”

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเคารพต่อพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและยุติการใช้อำนาจในการควบคุมตัวบุคคลตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558 และขอให้ปล่อยตัวนายสราวุธ บำรุงกิตติคุณโดยเร็วที่สุด

ด้วยความเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s