ทหารสังเกตการณ์ใกล้ชิด นัดตรวจพยานหลักฐานคดีปาระเบิดศาลอาญา

10 มี.ค. 2559 ศาลทหารกรุงเทพนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีปาระเบิดศาลอาญา อัยการทหารยื่นบัญชีพยานบุคคล 86 ปาก พยานเอกสารและวัตถุ 146 ลำดับ นัดสืบพยานโจทก์ปากแรก พล.ต.วิจารณ์ จดแตง ผู้กล่าวหา วันที่ 28 มิ.ย. 2559

10.05 น. ตุลาการศาลทหารกรุงเทพที่ประกอบด้วย พ.อ.โฆษนันทน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา พ.อ.หญิง ศรีสุดา ทัศน์เอี่ยม และ พ.อ.วรพล นิยมเสน ออกนั่งพิจารณาคดีที่นายมหาหิน ขุนทอง, นายยุทธนา เย็นภิญโญ, นางสาวณัฏฐพัชร์ อ่อนมิ่ง, นางสาวธัชพรรณ ปกครอง, นายวิชัย อยู่สุข, นายนรภัทร เหลือผล, นายสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน, นายชาญวิทย์ จริยานุกูล, นางสุภาพร มิตรอารักษ์, นางวาสนา บุษดี, นายณเรศ อินทรโสภา, นายวสุ เอี่ยมละออ, นายเจษฎาพงษ์ วัฒนพรชัยสิริ, และนายสมชัย อภินันท์ถาวร ตกเป็นจำเลยที่ 1-14 จากเหตุการณ์ปาระเบิดศาลอาญา เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2558

ในนัดนี้ ศาลอนุญาตเฉพาะทนายความจำเลยที่ 1-6, 8, 9, และ 14 ในการตรวจพยานหลักฐานเท่านั้น เนื่องจากทนายความจำเลยที่ 7 และ 10-13 ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาล ก่อนวันตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173/1

เมื่อทั้งอัยการโจทก์และทนายความจำเลยตรวจพยานหลักฐานแล้ว โจทก์แถลงว่าประสงค์จะสืบพยานบุคคล 86 ปาก โดยเป็นพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์ พยานแวดล้อม พยานจากการสอบสวน และพยานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีพยานเอกสารและวัตถุ 146 ลำดับ เพื่อสนับสนุนการเบิกความของพยานบุคคล ซึ่งอัยการแถลงไม่รับข้อเท็จจริงของฝ่ายจำเลย ยกเว้นใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของจำเลยที่ 4

ด้านทนายความจำเลยแถลงว่า จำเลยจะอ้างตนเองเป็นพยาน และมีพยานอ้างประกอบเป็นเอกสารที่สนับสนุนคำเบิกความของพยานฝ่ายจำเลย โดยทนายความจำเลยไม่รับข้อเท็จจริงของพยานเอกสารที่โจทก์ประสงค์นำสืบทั้งหมด พร้อมทั้งคัดค้านพยานโจทก์ที่เป็นบันทึกการซักถามนายสุรพล เอี่ยมสุวรรณ และนางสาวณัฎธิดา มีวังปลา จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ 168 ก./2558 ซึ่งมีข้อเท็จจริงบางส่วนเกี่ยวข้องกับคดีปาระเบิดศาลอาญานี้ รวมถึงมีนางสุภาพร มิตรอารักษ์, นางวาสนา บุษดี, นายวสุ เอี่ยมละออ, และนายสมชัย อภินันท์ถาวร เป็นจำเลยในคดีดังกล่าวด้วย แต่โจทก์ไม่ได้นำบันทึกการซักถามดังกล่าวมาแสดงในการตรวจพยานหลักฐาน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173/2 ระบุให้คู่ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุที่ยังอยู่ในความครอบครองของตนต่อศาลเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น  อันเนื่องจากสภาพและความจำเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้นเอง หรือพยานหลักฐานนั้นเป็นบันทึกคำให้การของพยาน

อย่างไรก็ตาม อัยการโจทก์ระบุแต่เพียงว่า พยานเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารประกอบคำให้การของพยาน ซึ่งระบุที่อยู่ของพยาน จึงมีข้อยกเว้นไม่ต้องนำมาแสดงในการตรวจพยานหลักฐานได้ แต่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ และได้สืบพยานโจทก์ปากแรก คือ พล.ต.วิจารณ์ จดแตง ผู้กล่าวหา ในวันที่ 28 มิ.ย. 2559 เวลา 08.30 น.

ทั้งนี้ ระหว่างการพิจารณาคดีมีนายทหารยศพันโท 4 นายร่วมสังเกตการณ์พิจารณาคดี และหนึ่งใน 4 นายได้ลุกขึ้นมาสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดบริเวณโต๊ะที่ทนายความจำเลยกำลังตรวจพยานหลักฐานของโจทก์ พร้อมออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ศาลทหารเก็บแฟ้มที่ทนายความเปิดอ่านแล้วออกจากโต๊ะไปอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s