เว็บไซต์ประชามติจัดพูดเรื่อง รธน. แม้ทหารแทรกแซง ยันประชาชนต้องมีส่วนร่วม

28 ก.พ. 2559 เครือข่ายเว็บไซต์ประชามติออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่ทหารในการจัดกิจกรรม ‘รัฐธรรมนูญใหม่เอายังไงดีจ๊ะ?’ และกิจกรรมนำเสนอเรื่องรัฐธรรมนูญผ่านสไลด์ ‘PechaKucha 20×20’ ว่าการขัดขวางการแสดงความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนยิ่งทำให้รัฐธรรมนูญขาดความชอบธรรม ยืนยันจะยังจัดกิจกรรมต่อไป

เวลา 16.00 น. เครือข่ายเว็บไซต์ประชามติ ได้แก่ นายจอน อึ๊งภากรณ์ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ตัวแทนจาก http://www.prachamati.org น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร ตัวแทนจากเว็บไซต์ประชาไท น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล ตัวแทนจากสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ตัวแทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันแถลงข่าวและอ่านแถลงการณ์ต่อกรณีแทรกแซงกิจกรรมของเว็บไซต์ประชามติ

เนื้อหาแลงการณ์มีใจความว่า ความพยายามปิดกั้นหรือต้องขออนุญาตในการแสดงความเห็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่วิธีการหาคำตอบให้สังคมอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในบรรยากาศการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ หลักเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปสังคมที่เว็บไซต์ประชามติยึดถือจึงยิ่งทวีความสำคัญ การขัดขวางการพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญจะยิ่งทำให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่ขาดความชอบธรรมอยู่แล้วตั้งแต่ต้น สูญเสียความชอบธรรมมากขึ้นไปอีก และอาจไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเมื่อถูกนำไปบังคับใช้ แต่เว็บไซต์ประชามติยังยืนยันที่จะทำกิจกรรมเพื่อสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญที่เปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายต่อไป

CcT18fPWoAIWEtv.jpg

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แสดงความเห็นต่อการแทรกแซงกิจกรรมดังกล่าวว่า เครือข่ายเว็บไซต์ประชามติเชื่อว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยคณะบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นนั้นขาดความชอบธรรมในแง่ที่มาอยู่แล้ว จึงจำเป็นต้องเปิดให้ประชาชนทุกคนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างอิสระและนำความคิดเห็นของประชาชนไปพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การที่รัฐปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนที่จะแสดงออกถึงประเด็นต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ ย่อมส่งผลให้การร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้สูญเสียความชอบธรรมตลอดทั้งกระบวนการ การลงประชามติภายใต้บรรยากาศที่ปิดกั้นย่อมไม่มีความชอบธรรม และรัฐธรรมนูญที่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการเหล่านี้ย่อมไม่มีความชอบธรรม

นอกจากนี้ ตัวแทนจากเว็บไซต์ประชามติยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่การชุมนุมทางการเมือง เพราะไม่ใช่กิจกรรมที่คนรวมตัวเพื่อแสดงออกโดยมีข้อเรียกร้องร่วมกัน แต่เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ปัจจุบันมีการกล่าวอ้าง และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม สามฉบับ คือ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประกาศ คสช.ฉบับที่ 7/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 อย่างสับสนและผิดเพี้ยน โดยเจตนาเพื่อข่มขู่ ปิดกั้น และลงโทษการแสดงออกของประชาชนทุกรูปแบบ เช่น การสั่งไม่อนุญาตให้ชุมนุมคัดค้านการประกาศยกเว้นผังเมือง การตั้งข้อหากับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน การดำเนินคดีกับกลุ่มอาจารย์ที่แถลงข่าวที่ จ.เชียงใหม่ และล่าสุดในกรณีปิดกั้นกิจกรรมเรื่องรัฐธรรมนูญของเครือข่ายเว็บไซต์ประชามติ

“เว็บไซต์ประชามติ ยังคงเชื่อมั่นในหลักการเสรีภาพการแสดงออก การมีส่วนร่วมของประชาชน และยืนยันจะเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสร้างบทสนทนาอย่างเสรีเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญต่อไป โดยหวังจะได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะภายใต้บรรยากาศที่มีข้อจำกัดในปัจจุบัน” นายยิ่งชีพกล่าว

กรณีการแทรกแซงกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 พ.ต.อ.จารุต ศรุตยาพร ผกก.สน.ปทุมวัน ภายใต้การพิจารณาร่วมกับกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ได้ทำหนังสือส่งถึงผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครว่า กิจกรรม PechaKucha 20×20 ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมพูดถึงรัฐธรรมนูญในมุมมองของตนเอง ซึ่งจะจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั้น เข้าข่ายการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งขัดต่อคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 ที่ระบุว่า ผู้ใดมั่วสุมชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะเป็นการชุมนุมที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 จึงขอให้ทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแจ้งผู้จัดกิจกรรม เพื่อดำเนินการขออนุญาตก่อน

CcT1mRzWIAAFYjq

ด้านผู้จัดงานชี้แจงว่า ได้ทำหนังสือไปยัง สน.ปทุมวัน ว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่ใช่การชุมนุมทางการเมือง แต่ไม่มีการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน อ้างว่าเรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาของกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ แต่ไม่มีการติดต่อกลับจากฝ่ายทหารแต่อย่างใด ทำให้ทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการใช้สถานที่จัดกิจกรรม เป็นผลให้เวทีเสวนา ‘รัฐธรรมนูญใหม่เอายังไงดีจ๊ะ?’ ถูกยกเลิก และกิจกรรม PechaKucha 20×20 ต้องย้ายสถานที่จัดงานไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทั้งนี้ เวทีเสวนา ‘รัฐธรรมนูญใหม่เอายังไงดีจ๊ะ?’ ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการบันทึกเทปรายการเวทีสาธารณะ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขณะที่กิจกรรม PechaKucha 20×20 สามารถจัดได้ในวันที่ 28 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมสังเกตการณ์ และบันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดการแถลงข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s