ทหารเรียกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 พื้นที่ อ้างเพื่อปรองดอง

ทหารขอนแก่นเรียกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้น-โคกหินขาว และบ้านนามูล ประชุมปรองดองกลุ่มอื่นๆ พร้อมแจกแบบสอบถามเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ชาวบ้านห้วยเสือเต้นยืนยันคัดค้านโรงงาน ชี้การปรองดองไม่ใช่ทางออก รัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชน ขณะนามูลไม่ร่วม

29 ม.ค.59 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้น-โคกหินขาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จำนวน 6 คน เดินทางไปร่วมประชุมที่สำนักงานเทศบาลตำบลลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น หลังจากได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลลำน้ำพอง เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59 ว่า ทหารต้องการให้ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อความปรองดอง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 9 คน นายกเทศมนตรี และทหาร โดยมี พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการประชุม

พล.ท.ธวัช ได้สอบถามกลุ่มอนุรักษ์ฯ ถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฯ ซึ่งตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ยืนยันเจตนารมณ์ของกลุ่มในการคัดค้านการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้ชุมชน และแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนอย่างห้วยเสือเต้น ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมามีบทบาทในการสนับสนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ได้แสดงความเห็นต่อทหารให้มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลน้ำพอง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีงานทำ อย่างไรก็ดี ในที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว

ในช่วงท้ายของการประชุม ทหารได้แจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยแบบสอบถามมีจำนวน 6 แผ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เช่น ประชาชนจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของ คสช. และนายกรัฐมนตรี เช่น ประชาชนรับชมรายการ “คืนความสุข” หรือไม่ หลังจบการประชุมซึ่งมีการแจกผ้าห่มให้ผู้เข้าร่วม ทหารได้แจ้งกับตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯ ว่าจะมาพบที่หมู่บ้านอีกครั้ง

ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้น-โคกหินขาว เปิดเผยกับศูนย์ทนายความฯ ภายหลังการประชุมดังกล่าวว่า ชาวบ้านมีความกังวลใจเรื่องที่ทหารจะเข้ามาหาอีกครั้งในหมู่บ้าน ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทำอะไรอีก อย่างไรก็ตาม กลุ่มอนุรักษ์ฯ เห็นว่า การปรองดองไม่ใช่ทางออกของปัญหาความขัดแย้งที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ ในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทุกคนก็แสดงความเห็นไปว่า รัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชน

ก่อนหน้านี้ คือในวันที่ 28 ม.ค. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งที่ผ่านมาเคลื่อนไหวคัดค้านการขุดเจาะปิโตรเลียมของบริษัท อพิโก้ ในเขต ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ที่ส่งผลกระทบถึงชาวบ้านในตำบลดูนสาด ก็ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่า ทหารต้องการให้กลุ่มฯ เข้าประชุมสมานฉันท์ปรองดองร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดง และกลุ่มคนเสื้อเหลือง ที่หอประชุมโรงเรียนศรีกระนวน แต่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูนสาด ปฏิเสธที่จะเข้าร่วม เพราะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการ และไม่แน่ใจในวัตถุประสงค์ที่ทางทหารเชิญชาวบ้านเข้าไปร่วมพูดคุยครั้งนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s