สอบคำให้การคดีปาระเบิดศาลอาญา จำเลยแถลงค้านเรื่องวันควบคุมตัว

19 ม.ค. 2559 ศาลทหารกรุงเทพนัดสอบคำให้การคดีปาระเบิดศาลอาญา จำเลยที่ 1 และ 2 รับว่าร่วมกันครอบครองระเบิดและนำไปปาจริง แต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าใคร ขณะที่จำเลยที่ 3-14 ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา นอกจากนี้ จำเลยที่ 7-10 และ 13 ยังแถลงค้านด้วยว่าวันที่ถูกควบคุมตัวไม่เป็นไปตามฟ้องของโจทก์

เวลา 11.00 น. ตุลาการ ได้แก่ พ.อ.ธานินทร์ ทุนทุสวัสดิ์ น.อ.ประสพ สงค์ประเสริฐ ร.น. และ พ.อ.โฆษนันทน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ออกนั่งพิจารณาคดีในนัดสอบคำให้การคดีปาระเบิดศาลอาญา ที่นายมหาหิน ขุนทอง, นายยุทธนา เย็นภิญโญ, นางสาวณัฏฐพัชร์ อ่อนมิ่ง, นางสาวธัชพรรณ ปกครอง, นายวิชัย อยู่สุข, นายนรภัทร เหลือผล, นายสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน, นายชาญวิทย์ จริยานุกูล, นางสุภาพร มิตรอารักษ์, นางวาสนา บุษดี, นายณเรศ อินทรโสภา, นายวสุ เอี่ยมละออ, นายเจษฎาพงษ์ วัฒนพรชัยสิริ, และนายสมชัย อภินันท์ถาวร ตกเป็นจำเลยที่ 1-14

จำเลยทั้ง 14 คนถูกฟ้องว่ากระทำผิดฐานเป็นอั้งยี่ ร่วมกันก่อการร้าย ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ร่วมกันมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และใช้เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ในการกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว และโดยไม่มีเหตุสมควร ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันกระทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ และยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง

เมื่อศาลอ่านคำฟ้องให้จำเลยฟังแล้ว ได้ถามคำให้การจำเลยทีละคน จำเลยที่ 1 และ 2 คือ นายมหาหิน และนายยุทธนา ให้การรับว่า ทั้งสองคนร่วมกันมีลูกระเบิดขว้างชนิดสังหารแบบ RGD 5 จำนวนหนึ่งลูก ไว้ในครอบครองจริง ไม่ขอต่อสู้คดีในประเด็นนี้ รวมถึงทั้งมหาหินและยุทธนาได้ร่วมกันใช้ระเบิดปาเข้าไปในศาลอาญา เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2558 แต่มีเจตนาเพียงแค่จะให้เกิดระเบิดเท่านั้น ส่วนข้อหาอื่น ๆ จำเลยที่ 1 และ 2 ให้การปฏิเสธและขอต่อสู้คดี

ด้านจำเลยที่ 3-14 ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอต่อสู้คดี โดยจำเลยที่ 7-10 และ 13 ได้แก่ นายสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน, นายชาญวิทย์ จริยานุกูล, นางสุภาพร มิตรอารักษ์, นางวาสนา บุษดี, และนายเจษฎาพงษ์ วัฒนพรชัยสิริ ได้แถลงคัดค้านวันที่ถูกควบคุมตัวตามที่ระบุในคำฟ้องของอัยการโจทก์

ในกรณีของนายสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน เขาได้แถลงต่อศาลว่า ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 2558 ซึ่งเป็นการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก ระหว่างนั้นเขาถูกซ้อมทรมาน และถูกสอบสวน ก่อนเจ้าหน้าที่ทหารจะนำตัวมาพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 15 มี.ค. 2558 และถูกฝากขังครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2558 แต่ในท้ายคำฟ้องของอัยการระบุว่าสรรเสริญถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2558

ศาลมีความเห็นในกรณีนี้ว่า วันที่ถูกควบคุมตัวจะเริ่มนับจากการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในที่นี้คือวันที่อยู่ในความควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2558 เท่านั้น ไม่นับรวมการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก

อย่างไรก็ตาม ทนายความจำเลยแถลงค้านว่า การควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกถือเป็นเป็นการคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา ที่ต้องนำจำนวนวันที่ถูกคุมขังมาหักออกจากระยะเวลาจำคุกตามคำพิพากษา และระหว่างการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกได้มีการสอบสวนจำเลย โดยทนายความไม่สามารถเข้าพบได้ เจ้าหน้าที่อาจใช้คำให้การที่สอบสวนจำเลยในระหว่างนั้น ซึ่งเป็นคำให้การที่จำเลยไม่มีโอกาสได้ปรึกษาทนายความมาตั้งข้อหาแก่จำเลย

ทั้งนี้ วันที่ควบคุมตัวท้ายคำฟ้องของโจทก์ไม่ตรงสำนวนของศาลเช่นเดียวกัน ศาลจึงสั่งพักการพิจารณา เพื่อให้โจทก์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง ก่อนนัดมาพิจารณาต่อเวลา 13.30 น.

เวลา 13.30 น. ศาลสอบถามคำให้การจำเลยต่อจากเดิม โดยศาลได้บันทึกวันที่ถูกควบคุมตัวของจำเลยตั้งแต่การควบคุมตัวในชั้นกฎอัยการศึกตามที่จำเลยแถลงต่อศาล ดังต่อไปนี้

  • นายสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน ตามท้ายคำฟ้องของอัยการถูกควบคุมตัววันที่ 12 มี.ค. 2558 จำเลยแถลงว่าถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 2558 เป็นต้นมา
  • นายชาญวิทย์ จริยานุกูล ตามท้ายคำฟ้องของอัยการถูกควบคุมตัววันที่ 12 มี.ค. 2558 จำเลยแถลงว่าถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2558 เวลาประมาณ 20.00 น. เป็นต้นมา
  • นางสุภาพร มิตรอารักษ์ ตามท้ายคำฟ้องของอัยการถูกควบคุมตัววันที่ 13 มี.ค. 2558 จำเลยแถลงว่าถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. เป็นต้นมา
  • นางวาสนา บุษดี ตามท้ายคำฟ้องของอัยการถูกควบคุมตัววันที่ 13 มี.ค. 2558 จำเลยแถลงว่าถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2558 เป็นต้นมา
  • นายเจษฎาพงษ์ วัฒนพรชัยสิริ ตามท้ายคำฟ้องของอัยการถูกควบคุมตัววันที่ 17 มี.ค. 2558 จำเลยแถลงว่าถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2558 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม ศาลไม่ได้บันทึกว่ามีการซ้อมทรมานจำเลย ซึ่งในคดีนี้ มีจำเลยที่ร้องเรียนว่าถูกซ้อมทรมานระหว่างการควบคุมตัวของทหาร 2 คน คือ นายสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน และนายชาญวิทย์ จริยานุกูล เมื่อศาลถามอัยการโจทก์ว่ายอมรับข้อเท็จจริงตามที่จำเลยแถลงหรือไม่ อัยการโจทก์แถลงว่าไม่ค้านข้อเท็จจริงเรื่องวันควบคุมตัวของจำเลย ยกเว้นในรายของนายชาญวิทย์เท่านั้นที่จะต้องสืบพยานในเรื่องวันควบคุมตัว

นอกจากนี้ ทนายความจำเลยได้ยื่นคำร้องต่อศาล เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2558 โดยเห็นว่า คดีหมายเลขดำที่ 168 ก./2558 ที่จะนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 20 ม.ค. นี้ ถือเป็นการฟ้องเรื่องเดียวกันในศาลที่รับพิจารณาคดีเดิมไว้แล้ว ฟ้องของโจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 168 ก./2558 จึงเป็นฟ้องซ้อน อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 15 ขอให้ศาลยกฟ้องหรือจำหน่ายคดี

ทนายความยังระบุในคำร้องอีกว่า หากข้อเท็จจริงไม่เพียงพอที่ศาลจะวินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้อนหรือไม่ ขอให้ศาลมีคำสั่งรวมการพิจารณาคดีทั้งสองเป็นคดีเดียวกัน เพื่อพิจารณาไปในคราวเดียวกัน เพื่อไม่ให้จำเลยถูกฟ้องในความผิดและข้อเท็จจริงเดียวกัน อันจะเป็นผลร้ายกับจำเลย

ศาลทหารกรุงเทพวินิจฉัยในประเด็นคำร้องว่า กรณีเป็นการฟ้องซ้อนหรือไม่ ทนายความต้องยื่นคำร้องในคดีหมายเลขดำที่ 168 ก./2558 จึงให้ยกคำร้องในส่วนนี้ ส่วนกรณีขอให้รวมการพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ 168 ก./2558 เป็นคดีเดียวกัน ศาลเห็นตามที่อัยการโจทก์ค้านว่าทั้งสองคดีมีรายละเอียดและพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกันแค่บางส่วนและบางข้อหา หากรวมการพิจารณาจะไม่สะดวกและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดีของโจทก์ ศาลจึงให้ยกคำร้องของทนายความจำเลย

หลังจากนั้น ศาลได้นัดคู่ความเพื่อตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานในวันที่ 10 มี.ค. 2559 เวลา 08.30 น.

ทั้งนี้ คดีปาระเบิดศาลอาญาถือเป็นคดีหนึ่งที่จำเลยถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีเป็นเวลานาน ภายหลังจำเลยบางคนถูกควบคุมตัวตั้งแต่ 8 มี.ค. 2558 ก่อนอัยการศาลทหารจะสั่งฟ้องคดีเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558 ระหว่างนั้นจำเลยส่วนใหญ่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ มีเพียงนางสาวธัชพรรณ ปกครอง และนายสมชัย อภินันท์ถาวรเท่านั้นที่ได้รับการประกันตัว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s