ศาลทหารยกอุทธรณ์คำร้องประกันตัวคดีเสียดสีสุนัขทรงเลี้ยง ฝากขังต่อคดีปลอมเฟซบุ๊กหมิ่น โพสต์ทุจริตราชภักดิ์อัยการนัดเดือนหน้า

15 ม.ค. 2559 ศาลทหารกลางยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวฐนกร ผู้ต้องหาคดีเสียดสีสุนัขทรงเลี้ยง ขณะที่ศาลทหารกรุงเทพอนุญาตฝากขังฐนกรต่อเป็นครั้งที่ 4 ด้านหนุ่มเชียงใหม่ปลอมเฟซบุ๊กหมิ่น ศาลทหารกรุงเทพอนุญาตฝากขังครั้งที่ 3 ส่วนคดีนักธุรกิจหญิงโพสต์ข้อมูลทุจริตอุทยานราชภักดิ์ซึ่งครบกำหนดฝากขัง 4 ครั้งแล้ว อัยการนัดฟังคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ 18 ก.พ. นี้

  • คดี ‘ฐนกร’ เสียดสีสุนัขทรงเลี้ยง

สำหรับคดีเสียดสีสุนัขทรงเลี้ยง ภายหลังจากศาลทหารกรุงเทพอนุญาตฝากขังฐนกรครั้งที่ 2 และทนายยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักประกันเงินสด 9 แสนบาท แต่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2558 ทนายความจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวในวันที่ 6 ม.ค. 2559 ซึ่งเป็นวันที่พนักงานสอบสวนมายื่นคำร้องขอฝากขังครั้งที่ 3 ต่อศาลทหารกรุงเทพ และศาลมีคำสั่งอนุญาตฝากขังนั้น วันนี้ศาลทหารกรุงเทพได้อ่านคำสั่งศาลทหารกลางที่มีความเห็นยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของฐนกร

ศาลทหารกลาง ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของฐนกร เนื่องจากเห็นว่าคำสั่งศาลทหารกรุงเทพที่ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2558 อยู่ในระยะเวลาของการฝากขังครั้งที่ 1 แต่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่ 3 ไปแล้ว ศาลทหารกลางเห็นว่า การที่ศาลทหารกรุงเทพรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของฐนกร ฉบับลงวันที่ 6 ม.ค. 2559 ไว้นั้น ไม่ถูกต้อง เนื่องจากล่วงเลยเวลาที่ศาลได้มีคำสั่งขังผู้ต้องหาในครั้งที่ 1 อันเป็นมูลเหตุให้ผู้ต้องหาใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งศาลดังกล่าว ศาลทหารกลางจึงไม่อาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาได้

 

timeline-Thanakorn

สำหรับกรณียกคำร้องอุทธรณ์ของศาลทหารกลาง ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีความเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ศาลทหารกลางมองคำสั่งอนุญาตฝากขังแต่ละครั้งแยกขาดออกจากกัน ซึ่งในมุมของการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา การอนุญาตฝากขังแต่ละครั้ง คือการขยายเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหาออกไป ผู้ต้องหาจึงควรมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องอิงกับระยะเวลาการฝากขังแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ ยังปรากฎในคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 617/2528 ว่า การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งปล่อยชั่วคราวไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ที่กำหนดว่า การยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่าน หรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง” ซึ่งศูนย์ทนายฯ เห็นว่าการยื่นอุทธรณ์คำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนระยะเวลาตามคำสั่งศาลฎีกานี้ จึงสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ตราบเท่าที่ผู้ต้องหายังอยู่ในความควบคุมตัว และไม่เคยมีกรณียกคำร้องอุทธรณ์ด้วยเหตุผลแบบเดียวกับศาลทหารกลางในศาลยุติธรรมมาก่อน

การอ่านคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลทหารกลางนี้ เริ่มหลังจากที่ศาลทหารกรุงเทพสั่งขังฐนกรตามคำร้องขอฝากขังครั้งที่ 4 ของพนักงานสอบสวน ที่อ้างว่า การสอบสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากยังต้องสอบพยานอีก 6 ปาก รอผลการตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และผลการตรวจสอบประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ทนายความของฐนกรได้คัดค้านการฝากขังโดยให้เหตุผลว่า การสอบสวนที่ยังไม่เสร็จสิ้นตามคำอ้างของพนักงานสอบสวน ไม่ว่าจะเป็นการสอบพยาน การรอผลการตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา เป็นเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนสามารถดำเนินการสอบสวนได้โดยไม่จำเป็นต้องคุมขังผู้ต้องหาไว้ ประกอบกับพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานไว้ในความครอบครองแล้ว ทั้งผู้ต้องหายังเป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่อาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ จึงไม่มีเหตุที่จะต้องคุมขังผู้ต้องหา ทว่าศาลทหารกรุงเทพได้พิเคราะห์แล้ว อนุญาตฝากขังตามคำร้องของพนักงานสอบสวนเป็นระยะเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-30 ม.ค. 2559

นอกจากนี้ การนำตัวฐนกรมาที่ศาลทหารกรุงเทพเพื่อขออนุญาตฝากขัง ยังเป็นการนำตัวผู้ต้องหามาศาลโดยทนายความไม่ทราบล่วงหน้า เนื่องจากคดีของฐนกรจะครบฝากขังครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ ที่ 18 ม.ค. 2559 ซึ่งไม่ใช่วันหยุดราชการทั่วไป แต่ศาลทหารจะปิดทำการ เพราะเป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม เนื่องในวันกองทัพไทย

  • คดี ‘วิชัย’ หนุ่มเชียงใหม่ปลอมเฟซบุ๊กหมิ่น

วันเดียวกัน พนักงานสอบสวนจาก บก.ปอท. ได้มายื่นคำร้องขอฝากขังครั้งที่ 3 ในคดีของวิชัย ต่อศาลทหารกรุงเทพ โดยอ้างว่ายังทำการสอบสวนไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากต้องทำการสอบสวนพยานบุคคลอีกหนึ่งปาก รอผลการตรวจพิสูจน์โทรศัพท์มือถือของกลาง และรอผลตรวจประวัติลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา

ทนายความของวิชัยได้ยื่นคำร้องขอคัดค้านการฝากขัง และขอให้ไต่สวนพนักงานสอบสวน โดยระหว่างการไต่สวน ทนายความของวิชัยยืนยันว่า การสอบสวนคดีในส่วนที่เหลือไม่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา จึงไม่จำเป็นต้องควบคุมตัวไว้เพื่อทำการสอบสวนอีกต่อไป ประกอบกับเป็นคดีที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งยากซับซ้อน พนักงานสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองแล้ว จึงไม่มีเหตุที่ผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้อีก คำร้องขอฝากขังครั้งที่ 3 ของพนักงานสอบสวนว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น จำเป็นต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้จึงฟังไม่ขึ้น

นอกจากนี้ ทนายความยังให้เหตุผลคัดค้านการฝากขังว่า การควบคุมตัววิชัยระหว่างการสอบสวน เป็นวิธีการควบคุมที่เกินกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนี และเกินกว่าพฤติการณ์แห่งคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.86 และ ม.87 เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเพียงบุคคลธรรมดา การควบคุมตัวผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนย่อมกระทบกับสถานะอาชีพการงานของผู้ต้องหา ทั้งผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการณ์จะหลบหนี การควบคุมตัวผู้ต้องหาโดยไม่เป็นประโยชน์แก่การสอบสวนย่อมกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาจนเกินกว่าความจำเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนีและเกินกว่าพฤติการณ์แห่งคดี

อย่างไรก็ตาม ศาลทหารกรุงเทพได้อนุญาตฝากขังตามคำร้องของพนักงานสอบสวนเป็นระยะเวลา 12 วัน ตั้งแต่ 17-28 ม.ค. 2559

  • คดี ‘แจ่ม’ โพสต์เฟซบุ๊กข้อมูลทุจริตการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์

ด้านคดีของ ‘แจ่ม’ นักธุรกิจหญิงผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามมาตรา 116 ประกอบกับ พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14 จากการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวการทุจริตในการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์บนเฟซบุ๊ก ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวไปขอฝากขังต่อศาลทหารกรุงเทพ แต่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้เงินสด 1 แสนบาทเป็นหลักประกัน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ได้ครบกำหนดฝากขังครั้งที่ 4 ในวันนี้

ล่าสุด พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการแล้ว แต่อัยการศาลทหารกรุงเทพแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาสำนวนเพื่อสั่งคดี จึงได้มีหนังสือขอให้มาฟังคำสั่งวันที่ 18 ก.พ. 2559 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s