พรุ่งนี้บ่าย! พ่อน้องเณอ ฟ้องศาลปกครองเพิกถอนคำสั่ง ยธ. ตั้งเรือนจำชั่วคราว มทบ.11

พรุ่งนี้ (9 ธ.ค. 58) เวลา 13.00 น. นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ จะเดินทางเข้ายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง โดยฟ้อง รมต.ยุติธรรม จากการออกคำสั่งกระทรวงยุติธรรมตั้งเรือนจำชั่วคราว ในมทบ.11 เมื่อกันยายนที่ผ่านมา เนื่องจากเห็นว่าหากคดีของตนถูกถอนประกันอาจต้องถูกคุมขังในเรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ โดยขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

การฟ้องคดีของของนายพันธ์ศักดิ์ครั้งนี้ เนื่องจากในคำสั่งตั้งเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรีไม่มีความชัดเจนทั้งในแง่ประเภทคดีที่ถูกจัดว่าเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐว่าเป็นคดีลักษณะใด จะเป็นคดีตามประมวลกฎหมายอาญาในหมวดความมั่นคงหรือรวมถึงประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย และที่ผ่านมาคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมหรือวิพากษ์วิจารณ์ คสช. ก็ถูกจัดเป็นคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและในคำสั่งยังมีการระบุถึงผู้ต้องขังประเภทมีเหตุพิเศษ ซึ่งไม่ระบุว่าเหตุพิเศษเป็นอย่างไร ความคลุมเคลือนี้จึงขัดกับ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

นอกจากนี้ ผู้ต้องขังยังขาดสิทธิในการปรึกษาทนายความโดยอิสระและเป็นส่วนตัว เพราะมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยฟังตลอดการสนทนาและคำถามของทนายความยังต้องได้รับอนุญาตจากทหารก่อนด้วย คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งขัดกับหลักความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557

การฟ้องคดีของนายพันศักดิ์ ครั้งนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในทางกฎหมาย โดยในคดีนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผูู้ถูกฟ้อง โดยอาศัยเหตุจากเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 58 กระทรวงยุติธรรมได้ออกคำสั่ง ที่ 314/2558 เรื่องกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี ขึ้นภายในมณฑลทหารบกที่ 11 โดยมีพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ลงนาม โดยในขณะนี้มีผู้ต้องขังในเรือนจำ 7 ราย ได้แก่ จากคดีระเบิดสี่แยกราชประสงค์ จำนวน 2 ราย คือนายอาเดม คาราดัก (หรือโมฮัมเหม็ด บิลาล) และนายไมไรลี ยูซูฟู , จากข้อหาตามมาตรา 112 คือนายจิรวงศ์ วัฒนเทวาศิลป์ หรือ อาท และล่าสุด จากข้อกล่าวหาวางแผนป่วนกิจกรรม Bike for Dad ได้แก่ จ.ส.ต.ประธิน จันทร์เกศ, นายณัฐพล ณวรรณ์เล, นายวัลลภ บุญจันทร์และนายพาหิรัญ กองคำ อย่างไรก็ดี ในคดีนี้มีผู้เสียชีวิตขณะถูกคุมขังในเรือนจำแห่งนี้  2 รายคือ นายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ หรือ หมอหยอง  และ พ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา  ในคำขอท้ายฟ้องผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 314/2558

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s