ศาลอาญามีความเห็นคดีสิรภพอยู่ในอำนาจพิจารณาศาลอาญา งดพิจารณาในศาลทหาร จนกว่า คกก.มีคำชี้ขาด

วันนี้ (22ก.ย.2558) ศาลทหารนัดฟังความเห็นเรื่องเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีของ สิรภพ กรณ์อรุษ ถูกกล่าวหาว่าโพสต์เนื้อหาที่เข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ในชื่อ “รุ่งศิลา” ในเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียก่อนการรัฐประหาร ซึ่งศาลอาญาเห็นว่าคดีของเขาอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอาญา ศาลทหารงดสืบพยานจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด

คดีนี้จำเลยยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยเรื่องอำนาจศาลถึงศาลทหาร เนื่องจากจำเลยได้อ้างว่าอยู่ในอำนาจศาลยุติธรรม ศาลทหารจึงได้สั่งให้อัยการทหารทำคำคัดค้านและศาลทหารได้ทำความเห็นว่าคดีอยู่ในอำนาจศาลทหาร โดยตามมาตรา10 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 ซึ่งได้บัญญัติให้ศาลที่รับพิจารณาคดีในตอนแรกต้องส่งสำนวนคดีไปให้อีกศาลที่จำเลยอ้างว่าอยู่ในอำนาจเพื่อทำความเห็น

ซึ่งศาลอาญาเห็นว่าคดีนี้มีการกล่าวหาว่าได้เขียนข้อความซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบก่อนที่จะมีประกาศ คสช.ฉบับที่ 37/2557 ลงวันที่ 25 พ.ค.2557 ที่ให้คดีตามประมวลกฎหมายอาญมาตรา112 อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหาร และไม่ถือเป็นความผิดต่อเนื่อง คดีจึงต้องขึ้นศาลอาญา กรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่ 2 ศาลคือศาลทหารและศาลอาญามีความเห็นไม่ตรงกัน จึงต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด คดีนี้จึงให้งดการพิจารณาไปจนกว่าคณะกรรมการจะมีคำชี้ขาด

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2557สิรภพยื่นคำร้องขอให้ส่งประเด็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประกาศ คสช.ฉบับที่ 37/2557 เรื่องให้คดีพลเรือนอยู่ในอำนาจศาลทหาร ขัดต่อมาตรา 4 ในรัฐธรรมนูญ 2557(ชั่วคราว) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือไม่ ซึ่งศาลทหารได้ยกคำร้องโดยวินิจฉัยว่า ประกาศ คสช.ฉบับที่ 37 ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เพราะแม้ศาลทหารจะสังกัดกระทรวงกลาโหม แต่ก็มีความเป็นอิสระ ส่วนการพิจารณาและตัดสินคดี ผู้พิพากษามีอำนาจตัดสินคดีอย่างเป็นอิสระ

ในคดีนี้สิรภพถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดตามมาตรา 14 (3) และ (5) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ และมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา จากการโพสต์เนื้อหาที่เข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ในชื่อ “รุ่งศิลา” 3 ชิ้น ต่างวันเวลากันใน 3 เว็บไซต์ โดยชิ้นแรกเป็นบทกลอนที่โพสต์ในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ประชาไท เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2552 ชิ้นที่สองเป็นข้อความและภาพการ์ตูนล้อเลียนโพสต์ลงในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2556 ชิ้นที่สามเป็นข้อความและภาพการ์ตูนล้อเลียนในเว็บบล็อกของรุ่งศิลาโพสต์เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2557

นอกจากในคดีนี้สิรภพยังถูกดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ฉบับที่ 44/2557เรื่องเรียกให้บุคคลไปรายงานตัว ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2557 แต่สิรภพไม่ไปรายงานตัวตามกำหนด ทำให้ต่อมาวันที่ 8 มิ.ย. เขาถูกออกหมายจับ และถูกจับกุมเมื่อ 25 มิ.ย. ปีเดียวกัน ขณะกำลังเดินทางด้วยรถตู้ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังจังหวัดอุดรธานี ขณะกำลังจะเข้าเมืองกาฬสินธุ์มีรถฟอร์จูนเนอร์ปาดหน้าและมีทหารไม่แต่งเครื่องแบบอย่างน้อย 5 พร้อมอาวุธครบมือลงมาจากรถ และมีทหารจากรถอีกคันจอดประกบอยู่ด้านหลังพร้อมอาวุธครบมือเข้าล้อมรถ จากนั้นเขาจึงถูกนำไปคุมตัวที่ค่ายสีหราชเดโชชัย จังหวัดขอนแก่น 1 วัน ก่อนจะส่งตัวมาควบคุมต่อที่กรุงเทพฯ จนครบ 7 วัน

 

 

มาตรา 10 ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลใด ถ้าคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องเห็นว่าคดี ดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจของอีกศาลหนึ่ง ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่รับฟ้องก่อนวันสืบพยานสำหรับ ศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสำหรับศาลปกครองหรือศาลอื่นในการนี้ให้ศาลที่รับฟ้องรอการพิจารณาไว้ชั่วคราว และให้จัดทำความเห็นส่งไปให้ศาลที่คู่ความร้องว่าคดีนั้นอยู่ในเขตอำนาจโดยเร็ว ในกรณีเช่นว่านี้ให้ศาลที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(3) ถ้าศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น ให้ศาลที่ส่งความเห็นส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นให้คณะกรรมการลงมติให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน โดยให้บันทึกเหตุแห่งความจำเป็นนั้นไว้ด้วย

คำสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลตามวรรคหนึ่ง (3) ให้เป็นที่สุด และมิให้ศาลที่อยู่ในลำดับสูงขึ้นไปของศาลตามวรรคหนึ่งยกเรื่องเขตอำนาจศาลขึ้นพิจารณาอีก

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ศาลเห็นเอง ก่อนมีคำพิพากษาด้วยโดยอนุโลม

 

แก้ไขเนื้อหา : 19.20 น. วันที่ 22 ก.ย.2558

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s