ชาวบ้านอีสานคัดค้านการใช้ที่ดิน สปก. ขุดเจาะปิโตรเลียม-เผาทดสอบก๊าซ

16 ก.ย. 2558 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ต.หนองใหญ่ ยื่นเรื่องถึง สปก. จ.กาฬสินธุ์ คัดค้านการอนุญาตใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  ในโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ด้านกลุ่มอนุรักษ์บ้านนามูล-ดูนสาด ขอให้ สปก. จ.กาฬสินธุ์ ยกเลิกการอนุญาตใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อการขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล – บี และเรียกร้องต่อสำนักพลังงานจังหวัดให้ยกเลิกการเผาทดสอบก๊าซของหลุมดงมูล-บี ที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งด้านการเกษตรและทั้งทางสุขภาพ

เวลาประมาณ  11.00 น. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ต.หนองใหญ่ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบกฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D,DME-E, DME-F, DME-G, KK-A, และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/ 43 จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประชากรในพื้นที่  ต.หนองใหญ่  ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี และ ต.พิมูล อ.ห้อยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในละแวกที่จะได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมในบริเวณ  9  หลุมที่กล่าวมาข้างต้น  

ในหนังสือที่ยื่นมีใจความว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับข้อมูลด้านผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมอย่างรอบด้าน และกระบวนการให้ข้อมูลไม่ได้สร้างความเข้าใจให้ชุมชนว่าการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิเคราะห์ผลกระบทสิ่งแวดล้อม (EIA)

นอกจากนี้ พื้นที่ดำเนินโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก  ฐาน KK-B นั้น  ยังห่างจากชุมชนบ้านหนองชุมแสงเพียง  700  เมตรและอยู่ใกล้กับหนองใหญ่แหล่งน้ำสำคัญเพียง  500  เมตร อีกทั้งพื้นที่รอบบริเวณดังกล่าวยังเป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญของประชาชน  ต.หนองใหญ่และ  ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี  ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

ด้านชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์บ้านนามูล-ดูนสาดเข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สกป.)  เพื่อขอให้ยกเลิกการอนุญาตใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  เพื่อการขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล-บี และคัดค้านการอนุญาตใช้พื้นที่หลุมเจาะและเส้นแนวท่อตามโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งดงมูล โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากฐานผลิตไปยังสถานีผลิตและสถานีแยกสถานก๊าซ เนื่องจากชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์บ้านนามูล-ดูนสาด ยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมทั้งด้านการเกษตรและสุขภาพ

ข้อความจากหนังสือที่ยื่นมีใจความว่า การดำเนินโครงการเกิดผลกระทบด้านเกษตรและสุขภาพของประชาชน  เนื่องจากการเผาทดสอบก๊าซในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ส่งผลให้ยางพาราของชาวบ้านตายในหลายแปลงและได้รับการยืนยันว่ายางพาราบางส่วนที่ตายเกิดจากกการเผาทดสอบก๊าซ ซึ่งชาวบ้านไม่ยอมรับการชดเชยจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ที่ให้เหตุผลว่ายางตายจากภัยแล้งและเชื้อรา  เพราะไม่มีกระบวนการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ

นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่รอบฐานยังไม่สามารถทำการเกษตรในพื้นที่ได้  เพราะระหว่างกาขุดเจาะมีเสียงดัง  และในช่วงเวลาที่เผาทดสอบมีกลิ่นเหม็นจนไม่สามารถทำงานในพื้นที่ได้  ขณะที่เกษตรกรบางส่วนที่สูดดมกลิ่นเหม็น มีอาการเจ็บป่วย  เกิดผื่นคัน และร่างกายอ่อนเพลีย

ทั้งนี้นายอาวุธ  ถมยา นิติกรของ สปก. มารับเรื่องกับชาวบ้านอนุรักษ์บ้านนามูล-ดูลสาด และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ต.หนองใหญ่ เนื่องจากนายเดชา เจนกลรบ ปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ไม่อยู่

“สำหรับ 9 หลุม ทางบริษัทได้ทำเรื่องขอใช้พื้นที่มาแล้ว  แต่ตอนนี้ทาง  สปก.ยังไม่ได้ทำการอนุมัติให้ทางบริษัทใช้พื้นที่ในการขุดเจาะปิโตรเลียมบนบก” นายอาวุธ กล่าว

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์บ้านนามูล-ดูนสาด  ยังได้ยื่นหนังสือที่สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อขอให้ยกเลิกการเผาทดสอบก๊าซ โครงการขุดเจาะสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งก๊าซดงมูล หลุมดงมูล – บี  ซึ่งข้อความในหนังสือที่ชาวบ้านยื่นเขียนไว้ว่า ทางบริษัทแจ้งว่าจะทำการเผาทดสอบก๊าซ 24 ชั่วโมง  ต่อเนื่อง  15  วัน  และการวัดแรงดันก๊าซต่อเนื่องอีก  30  วัน  ทั้งที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยุติการเผาทดสอบก๊าซตั้งแต่วันที่  25  มิ.ย. 2558  ยิ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นคาดว่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชนอีกครั้ง  การยื่นหนังสือของชาวบ้านในครั้งนี้มีนางสาวรัตนา ศิลาเดช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการมารับหนังสือแทนนายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร  พลังงานจังหวัด

อย่างไรก็ตาม ในการยื่นหนังสองของชาวบ้านทั้งสองกลุ่มมี  กอ.รมน.  นอกเครื่องแบบมาคอยสังเกตการณ์  การยื่นหนังสือของชาวบ้านตั้งแต่เช้าจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s