ปิดทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ยื่นหนังสือถึงรมต.พลังงาน

protest_ petroleum1

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกลุ่มรอยื่นหนังสือและสะท้อนปัญหากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ลงพื้นที่สำรวจหลุมขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมดงมูล 5 (DM5) แต่ถูกเจ้าหน้าที่ปิดทางไม่ให้ยื่นหนังสือ

9 ส.ค. 58 ประชาชนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนามูล – ดูนสาด กลุ่มอนุรักษ์ดงมูล และกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม ต. หนองใหญ่ประมาณ 100 คน ทราบจากกำหนดการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานว่า ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรงพลังงาน มีกำหนดการลงพื้นตรวจราชการโครงการสำรวจปิโตรเลียมที่หลุมเจาะดงมูล 5 (DM5) ที่ ต.กรุงเก่า อ.ท่าคันโท  จ.กาฬสินธุ์ จึงรวมตัวกันเพื่อรอยื่นหนังสือถึงดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ถนนในหมู่บ้านนามูล ซึ่งเป็นถนนเส้นที่ รมต.กระทรวงพลังงาน ต้องขับรถผ่านทางเข้า-ออกหลุมขุดเจาะสำรวจ DM5 ตั้งแต่ช่วงเช้า

ต่อมาเวลาประมาณ  10.20 น. เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ 5-6 คน เข้ามาเจรจาให้ชาวบ้านสองคน นั่งรถเข้าไปในหลุมเจาะ DM5 โดยอ้างว่าเข้าไปเพื่อเป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือถึง รมต.กระทรวงพลังงาน แต่ชาวบ้านไม่ยินยอม พร้อมทั้งยืนยันว่าจะสะท้อนปัญหากับ รมต.กระทรวงพลังงาน โดยตรงร่วมกันเท่านั้น

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยายามยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมภาคตะวันออกเฉียงเหนือพยายามยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ขณะที่ขบวนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกอบด้วยรถตู้ ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสารักษาดินแดน (อส.) และกอ.รมน. รวมประมาณ  300  คน กำลังเดินทางออกจากหลุมขุดเจาะ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยเปิดทางให้รถตู้คันดังกล่าว และขัดขวางประชาชนไม่ให้เข้ายื่นหนังสือต่อ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่คาดว่าจะอยู่ในรถตู้ ด้วยการผลักดันประชาชนออกจากถนน ประชาชนจึงส่งเสียงตะโกน เรียกร้องให้ รมต.กระทรวงพลังงาน ลงมารับหนังสือด้วยตนเอง แต่ไม่มีตัวแทนจากฝ่ายรัฐมารับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มอนุรักษ์แต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประชาชนกลุ่มอนุรักษ์ ประมาณ 100 คน เดินทางต่อ เพื่อไปรอยื่นหนังสืออีกครั้ง โดยอ้างอิงจากกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการของ ดร.ณรงค์ชัย รมว.กระทรวงพลังงาน ที่ต้องไปในวันที่ 9 ส.ค. 58 คือ สถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ บ้านนาคำน้อย ต.หนองใหญ่  อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์ แต่ไม่พบ รมต.กระทรวงพลังงาน ที่บ้านนาคำน้อยตามกำหนดการ

เจ้าหน้าที่เปิดทางให้ขบวนรถออกจากหลุมขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมดงมูล 5 (DM5)

เจ้าหน้าที่เปิดทางให้ขบวนรถออกจากหลุมขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมดงมูล 5 (DM5)

ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่มารอยื่นหนังสือมีดังนี้

  • กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด หนังสือ เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบและพิสูจน์ผลกระทบจากโครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียม หลุมเจาะ DM 5 และให้หยุดทบทวนโครงการโรงแยกก๊าซ และแนววางท่อก๊าซ โครงการพัฒนาแหล่งผลิตดงมูล

เนื่องจาก เรากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ตามที่ทางกลุ่มฯได้คัดค้านกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด เรื่อยมา เพราะขาดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประชาชนจึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ขอให้ตรวจสอบโครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียมฐานดงมูล 5 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แต่กระนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการไตรภาคี โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะ DM 5 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อป้องกันผลกระทบ และตรวจสอบการทำงานของโครงการดังกล่าว ขณะที่บริษัทเอกชนก็เดินหน้าโครงการเรื่อยมา ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูลดูนสาด

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล ดูนสาด ได้เฝ้าติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน พบว่า มีผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ ชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นในระหว่างการขุดเจาะและเผาทดสอบโดยไม่มีกระบวนการพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือว่าจะไม่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และผลผลิตทางการเกษตรชาวบ้านเสียหายไร้มาตรการตรวจสอบ

นอกจากนั้นแล้ว กระบวนการติดตามควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ เช่น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการไตรภาคีได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแจ้งว่าจะหยุดการเผาทดสอบก๊าซ แต่กลับมีการเผาก๊าซอีกครั้งในวันที่ 27 มิถุนายน และปล่อยก๊าซดิบ โดยไม่มีการเผา นอกจากนั้นแล้ว ยังพบว่ามีกรณีพิพาท เรื่อง ยางพาราของชาวบ้าน ในพื้นที่รอบ หลุมเจาะดงมูล 5 ตาย ซึ่งชาวบ้านสงสัยว่าเกิดจากการเผาทดสอบก๊าซ แต่กลับยังไม่มีกระบวนการพิสูจน์ทราบ ถึงสาเหตุที่แน่ชัด ทำให้พวกเราสงสัยในบทบาทการทำงานของคณะกรรมการไตรภาคีที่ถูกตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

หลังจากการขุดเจาะปิโตรเลียมที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนแล้ว พวกเราทราบว่า ทางบริษัทเอกชนกำลังจะดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งผลิตดงมูล ซึ่งจะมีการสร้างโรงแยกก๊าซ และแนววางท่อ จึงยิ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชน

กลุ่มฯจึงขอเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ผลกระทบจากโครงการเจาะหลุมสำรวจ/ประเมินปิโตรเลียม หลุมเจาะ DM 5 และให้หยุดทบทวนโครงการโรงแยกก๊าซ และแนววางท่อก๊าซ โครงการพัฒนาแหล่งผลิตดงมูล โดยขอให้ชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กลุ่มฯเพื่อเป็นหลักฐาน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

  • กลุ่มอนุรักษ์ดงมูล หนังสือ เรื่อง ขอคัดค้านการขุดเจาะปิโตรเลียม หลุม PK-D แปลงสัมปทาน  L27/43

เนื่องด้วยกลุ่มอนุรักษ์ดงมูล เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของชาวตำบลนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการคุมคามของโครงการขุดสำรวจปิโตรเลียม หลุม PK-D แปลงสัมปทาน L27/43

กลุ่มอนุรักษ์ดงมูลเริ่มคัดค้านโครงการขุดสำรวจปิโตรเลียมฯ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2556 โดยยื่นหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากเราพบว่ากระบวนการอนุมัติมีปัญหาทั้งในขั้นตอนการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ทำการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หมู่ 8 บ้านโนนอำนวย ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่กลับเตรียมในการขุดเจาะสำรวจที่หมู่ 13 บ้านน้อยนามูล ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอ้างว่าสองพื้นที่ไม่มีความแตกต่าง แต่ในความเป็นจริงพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกัน นอกจากนั้นขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ในเขตตำบลนาตาลนั้นขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดังนั้น กลุ่มอนุรักษ์ดงมูลจึงขอให้ท่านดำเนินการยกเลิกการขุดเจาะปิโตรเลียม หลุม PK-D แปลงสัมปทานที่  L27/43  เนื่องจากจุดที่ตั้งแทนขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมนั้นอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและอยู่ติดกับภูโน และวนอุทยานแห่งชาติภูพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าดงมูลที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งอาหารและอาชีพที่สำคัญของชุมชน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจาณาดำเนินการต่อไป

  • กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.หนองใหญ่ หนังสือ เรื่อง ขอยื่นคัดค้านโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 จ.กาฬสินธุ์

เนื่องจาก เรากลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม ต. หนองใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองใหญ่ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี และ ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 จ.กาฬสินธุ์ ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด แต่กลับพบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลเรื่องผลกระทบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมอย่างรอบด้าน และกระบวนการให้ข้อมูลไม่ได้สร้างความเข้าใจให้ชุมชนว่าการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่กลับมุ่งเน้นการแจกของ เช่น กระเป๋า กรรไกรตัดเล็บ เพื่อแลกกับลายเซ็นจากชาวบ้านเท่านั้น

ด้วยความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ประชาชนจึงได้รวมตัวกันเดินทางไปศึกษาผลกระทบจากพื้นที่ที่มีการขุดเจาะปิโตรเลียม พบว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตร ของประชาชนจริง นอกจากนั้น เรายังพบว่า โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B นั้น อยู่ใกล้กับชุมชนเพียง 500 เมตร และอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเพียง 200 เมตร อีกทั้งพื้นที่โครงการดังกล่าวยังทับซ้อนกับพื้นที่การเกษตรที่สำคัญของประชาชน หากรัฐยังคงปล่อยให้บริษัทเอกชนดำเนินโครงการต่อไป นั้นหมายถึงการเดินหน้าทำลายวิถีชีวิตของประชาชน

ดังนั้น กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.หนองใหญ่ ขอยื่นรายชื่อประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองใหญ่ ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี และ ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 823 คน คัดค้าน โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก ฐานเจาะ DME-A, DME-B, DME-C, DME-D, DME-E, DME-F, DME-G, KK-A และ KK-B แปลงสำรวจหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด และให้ยกเลิกรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการดังกล่าวเพราะขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง

protest_petroleum3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s